Jul 2022 – 3. december

Andet 0

Nisserne havde hele aftenen delt deres viden og oplevelser. Nyhedsnisserne havde gang på gang chokeret med det, de fortalte om verden. 

Det, der påvirkede Nisserne mest, var menneskers trivsel, unge og børn der var kede af det inden i. Voksne der græd i skjul og kæmpede for smile, mens de forsøgte at få alting til at hænge sammen. Lys der blev slukket, og rum der blev lukket. Glæden der tidligere var fyldt med forventning, blev nu pakket ind i tanker og bekymringer. 

Men på trods af alt det som Nyhedstemet havde set, blev de rystet over beskeden om det nye Nisselag – skabt af menneskene – med høje huse, ingen skov, store vandhuller og mennesker skulle dukke op alle vegne i deres Nisseskov. 

Det er som om al løgn langsomt bliver til en sandhed, som alle lever efter, reflekterede Nisse Vis. Det store træ raslede bekræftende med grenene og lod blade, så hvide som sne falde ned og dække store dele af jorden. Det lyste op på en hel særlig måde, der både gjorde Nisser og Mennesker trygge og skabte håb om en ren og ny tid. 

Nisse Vis fortsatte med at snakke med sig selv, men som altid når hun talte, blev der stille og Nisserne lyttede.  

Hvad om disse mennsker er en ny slægt, som vi Nisser skal møde. Vi har altid snakket med de børn, der så os – de børn der er nysgerrige, åbne og uden frygt. Vi har mødt enkelte voksne med barnetroen i tilliden. Vi taler med dyr, Jorden, Planter og andet levende. Mon det er tid, at der opstår en Nisse Menneske slægt?

Det skete ikke så tit længere, at der dukkede en ny Nisseslægt op, men gennem alle tider kunne alle Nisserne huske, at de havde budt andre Nisser velkommen. De kunne næsten alle sammen en historie om dengang de først mødte en fra en anden slægt, eller en i der familie havde mødt en anden slægt. 

Alle Nissehuer rystede af latter, da de nåede til historien om Nisse Tvær, der havde mødt Smølfen Gnavpot og troede, at det var hans fætter. Selv Nisse Tvær måtte klukke lidt. 

Natten fortsatte med fortællinger, latter der fyldte maven med krampe, tænkepauser, der var så dybe, at de kunne minde om en lur, men alle var enige om at ingen havde sovet. For der var vigtige ting at huske på, både julegrød, Julesokker, Nisse-mennesker og så det med Knold og Bøf´fes planer.

Nattens mørke, oplyst af det hvide underlag, skabte den stemning, der kun findes når du er et med Jorden. Nisserne var mætte af Grød og historier. Historierne blev delt og overdraget med stor dybde og nærvær. De nærede Nisserne på samme måde, som lun grød med smørklatter gjorde. Maver var mætte af latter, grød og historier. 

Men alvoren bankede på,
En Nissemennske-slægt. 
Hvad ville det mon skabe. 

Nisse Vis vidste hvad hun skulle gøre. 
Hun måtte åbne porten. Tiden var til det. 
Hun vidste ikke alle mennesker ville kunne rumme det, men det var vigtigt. 
Forandringen var sket. 
Hver enkelt skulle vælge det. 

Hvad det er for en Port Nisse Vis vil åbne, det kan du måske læse mere om i morgen.