Klarsyn

Jeg vælger at bruge ordet klarsyn fremfor clairvoyance. Jeg oplever at klarsyn udtrykker det, jeg bidrager med. At du får et klart syn på en tanke, en handling, en problemstilling, eller hvad du nu tumler med. Jeg bidrager med min indsigt, mit syn og formidler det til dig, så du får et andet, større, klarere syn på dig og den problemstilling som du står med, og du dermed får mulighed for at vælge og træffe bevidste valg videre frem.

Jeg bruger mit klarsyn på mange måder. Bl.a. i og ved behandlinger. Jeg ser, mærker og sanser energien, og ser alt det der sker, er sket og vil ske. Jeg beder altid om, kun at få besked om det, der er brug for at vide i den aktuelle situation, og indsigter og klarhed slippes fra min bevidsthed efter videreformidling. Under en behandling kan klarsyn fremstå som kanaliseringer og guidninger, som forstærker virkningen af behandlingen.

Jeg tilbyder skriftlige svar på spørgsmål. Du kan spørge om alt, men det er vigtigt, at vi er enige om hvad du gerne vil have svar på, så vi starter med en dialog om spørgsmålet og får det præciseret, bedst muligt.

Jeg modtager gerne et billede om situationen – en afdød, en ny arbejdsplads, et hus du overvejer at købe eller andet. Jeg stiller ikke ind på 3. person, der er i live, da det kræver specifik tilladelse fra personen. Jeg kan stille ind på børn hvis det er direkte linie – dvs dine egne børn og de er mindreårige, men kun hvis barnet giver energetisk tilladelse til, at jeg kikker på det.

Spørgsmål kan være:

Når du henvender dig med et spørgsmål, så prøv at være så neutral som muligt. Energien er lettere og mere ærlig at arbejde med hvis den er upåvirket af tanker og følelser. Det kan f.eks. være:

●   Hej — kan du hjælpe med et spørgsmål om en afdød?

     fremfor Mine elskede bedsteforældre er døde og jeg savner han/hende meget. Han/hun betød alt for mig.

●   Hej — jeg har set dette job, hvordan vil jeg fungere der?  

     fremfor Jeg har fundet mit drømmejob, og min økonomi er i laser, hvornår får jeg jobbet.

Der er ingen spørgsmål, der er for store eller for små. Jeg er ærlig og bidrager kun med de svar som energien åbner op for, det betyder nogle gange korte svar, andre gange er det længere svar. Det vil tydelig fremgå, hvis jeg selv har valgt at tolke på et billede eller et svar i formidlingsprocessen.

Jeg formidler energien, svarene, ordene og budskaberne som jeg får dem. Nogle gange kan de bruges i dette nu, andre gange skal du justere energien for at få det fulde udbytte af svaret. Det er dit fulde ansvar, hvad du vælger at handle på. Du har altid din frie vilje til at gøre, hvad du vil. Jeg kan inspirere, men du vælger hvordan du bruger indsigten.

Ved henvendelse og afklaring af spørgsmål får du besked om hvornår du modtager et skriftligt svar. Det vil ofte vare 1-3 dage.