Jul 2016 – Sig Ja Tak

Ordet tak er utrolig værdigfuldt. Udover taknemmeligheden der ligger i ordet er det også den mest enkle bøn vi kan sige. Ja tak.

Julen er glædens tid, lysets tid, taknemmelighedens tid. Alligevel er vi som mennesker tilbøjelige til at glemme det. Julekalender i 2016 er skrevet med udgangspunkt i at sige Ja Tak. Bønne, glæden, åbne op og tage imod. Ved daglige bekræftelser forstærkes virkningen og åbner op for vores bevidsthed om at tage imod. Så Ja Tak til at netop disse ord læses igen.

1 . december

Første indikerer at der kommer flere
– følg flowet i den retning du ønsker.
Der er uendelig meget mere til dig
– sig Ja Tak og tag imod
Jeg ønsker dig en skøn og herlig dag.

 

2. december

Anden indgangsvinkel giver mulighed for nyt syn
– vær åben for meninger, tanker og holdninger
Livet kan nydes på uendelig mange måder
– sig Ja Tak og mærk hvad der er sandt for dig
Jeg ønsker dig en lys og nydelsesfuld dag

 

3. december

Tredje dimension skaber rummelige linier
– tillad verdenerne at være parallelle
Begrænsninger findes der hvor tanker fastholdes
– sig Ja Tak og bryd de rammer der er frie
Jeg ønsker en kreativ dag fyldt med muligheder

 

4. december

Fjerde mand ved bordet kan også være en kvinde
– den maskuline og feminine energi forenes nu
Styrken i den enkelte vokser og træder i karakter
– sig Ja Tak og udstrål alt i den skønhed du samlet er
Jeg ønsker dig en magisk og powerfuld søndag

 

5. december

Femte dimension hæver os over bevidstheden
– oversigt skaber forandring i mennesker og samfund
Det er tid at bryde gamle vaner og overbevisninger
– sig Ja Tak og åben op for ny struktur
Jeg ønsker dig en bevidst dag, hvor du ser det du har brug for at se

 

6. december

Sjette sans har talt når andet kræver for megen overtalelse
– instinktet træder frem for at byde ind med det optimale
Mennesket har sin egen frie vilje og træffer sine egne valg
– sig Ja Tak og lad Universet´s stemme guide vejen frem
Jeg ønsker dig en dejlig dag fyldt med glæde og harmoni

 

7. december

Syvende himmel er fra gammel tid den yderste sfære
– Guds verden var lighed med det lykkeligste der var at opnå
I dag er begrebet Gud udvidet til at være til stede i alt og alle
– sig Ja Tak og lad din Gud vejlede dig til Himmel på Jord
Jeg ønsker dig en frydefuld dag fyldt med lykkebobler

 

8. december

Ottende vidunder er det der er helt enestående
– unikt for hver enkelt i deres bedømmelse
Kærlighed er uendelig smuk når det er sjælen vi ser
– sig Ja Tak og lad dig elske for den du er
Jeg ønsker dig en vidunderlig dag fordi du er dig

 

9. december

Niende indsigt er en rejse til sit indre oprindelige jeg
– læren og accept af egne evner til hverdags gavn og glæde
Forståelse for den reelle betydning af glæde i dette nu
– sig Ja Tak og glæd dig over din indsigt og harmoni
Jeg ønsker dig en glad dag hvor glæden opstår med dig

 

10. december

Tiende er et fænomen om afgift til kirke og religiøse institutioner
– en naturlig tro og ret blandet med misbrug og magt
Frihedtrang samler folket mens ego, mig og mit vokser sig frem
– sig Ja Tak til at give, dele og modtage uden fordømmende foragt
Jeg ønsker dig en herlig weekend med mod, tro og håb

 

11. december

Elvte time er sidste mulige øjeblik
– er der noget du gerne vil gøre men har skubbet fra dig
Drop tanken om burde, skal og forkølet hensynstagen
– sig Ja Tak og sæt samvittighed fri til at gøre hvad du gør
Jeg ønsker dig en valgfri time med det der skaber lethed i dig

 

12. december

Tolvte budskab i Engledagbogen hvisker højt men stærkt og kærligt
– vid at du er en velsignelse for verden
Selv der hvor tvivl, usikkerhed og mismod taler med er der lys og håb
– sig Ja Tak og se at hvad end du gør skaber du en forandring i og om dig
Jeg ønsker dig en dyb bevidsthed om at alt i dig har en kærlig oprindelse

 

13. december

Trettende stjernetegn er Ophiuchus, Slangebæreren
– lyset bæres i dag frem af mange, store som små
Sankta Lucia, kristen jomfru, en skytshelgen for blinde
– sig Ja Tak og lade lyset oplyse forandringen i det kendte
Jeg ønsker dig en lys dag hvor dit hjertes optog bæres sikkert frem

 

14. december

Fjortende dag lyses i år op af fuldmånens skær
– større, stærkere og mere powerfuld end gensinde før
Ulven hyler intenst og hjerteskærende mod den lysende kraft.
– sig Ja Tak og gå ud for at sende det op, som i dig skal sættes fri
Jeg ønsker dig en smuk dag med mod til at træde frem i tillid

 

15. december

Femtende grundstof i det periodiske system er fosfor
– flouriserende og et essentielt stof for alle levende celler
Frihed til at bevæge sig derhen hvor der er en reaktion
– sig Ja Tak og oplys verden på de vilkår der er mulige
Jeg ønsker dig en farverig dag fyldt med optimale celler

 

16. december

Sekstende-dels-rytmefigurer tager udgangspunkt i grupper af fire
– hvoraf en eller flere er sammenbundet eller erstattes af pauser
Menneskets rytme er variabel udfra egne vibrationer og genklang
– sig Ja Tak og lad musikken favne din figur mens du danser i din takt
Jeg ønsker dig en dynamisk dag hvor du mærker livets bevægelse

 

17. december

Syttende gang jeg siger det, er en sætning mange har hørt
– hvornår skjules det egentlig budskab i en formulering der er uklar
Hvad er det vi gerne vil sige, holder tilbage og håber at andre måske forstår
– sig Ja Tak og mærk dit hjerte, find dit udtryk indad og udad til på ærlig vis
Jeg ønsker dig en herlig dag, med dit udtryk som dig

 

18. december

Attende år byder op til myndighed, stemmeret og konsekvenser
– det er et individuelt valg om der tages ansvar for holdninger og meninger
Vi lever i et frit samfund hvor ulighed eksisterer i samspil med høj og lav
– sig Ja Tak og giv dit bidrag der hvor du oplever det gør en forskel
Jeg ønsker dig en smuk dag med indsigt i hvad du står for

 

19. december

Nittende er måske en sammentrækning af nitte uden ende
– hvad er gevinsten for dig selv der hvor du møder modstand
Se på hvilket bidrag omgivelser og oplevelser er til dig
– sig Ja Tak og mød verden med åbent og tillidsfuldt sind
Jeg ønsker dig en finurlig dag hvor livet byder uventet ind

 

20. december

Tyvende århundrede er forrige århundrede sågar årtusinde
– for mange velkendt og hyggeligt for andre ukendt og gammeldags
Barndom, ungdom, liv og indsigt der skabes, genfortælles og udredes
– sig Ja Tak og giv plads til din og andres historie set fra hver jeres vinkel
Jeg ønsker dig en beskrivende dag hvor nye indsigter dukker op

 

21. december

Enogtyvende er den korteste dag af alle, vintersolhverv
– sikkerheden i mørket, vidende om morgendagen bringer lyset
Hvad vil det reelt sige at sætte fri og invitere nyt og ukendt indefor
– sig Ja Tak og giv plads til at bygge nyt op når gammelt afsluttes
Jeg ønsker dig en ny dag med netop det der opstår

 

22. december

Toogtyvende presser tiden sig intenst men insisterende og upåvirket på
– glæde ved og tanker om gaver og julekort skal gengives dette år
Julehandlen klares med blik på spændte børn og en frysende hjemløs
– sig Ja Tak og gå ind i juledagene med ærlighed og oprigtighed i hjertet
Jeg ønsker dig en dag med balance i at købe, give og modtage

 

23. december

Treogtyvende er denne måned lillejuleaften
– en dag hvor stjerner tændes nær og fjernt
Traditioner bryder og samler familier i lysets skær
– sig Ja Tak og byd sjælefreden ind hvor dit hjerte er
Jeg ønsker dig en dag hvor du har tiden til at nå dig selv

 

24. december

Fireogtyvende er dagen vi fejrer Jesus fødsel, en højtid og en helligdag
– en tro der strækker sig dybere end tankerne tror, følelser er påvirket
Julen fejres verden over, stort, lyst og enkelt i egen form og variation
– sig Ja Tak og lad Energien favne dig i ønsket om en om God Jul
Jeg ønsker dig en Juledag med fred i sind og sjæl, hos dig og alle andre