Fri til at vælge.

Fri til at vælge.

Det er så enkelt – og alligevel så kaotisk – og dog.

Kaosset opstår i forventningen om, at nye valg giver samme konsekvenser som før. Husker du konsekvensen af at tage et stykke chokolade uden at spørge om lov.Konsekvensen af ikke at ringen hjem og sige du var for sent på den. Konsekvensen af ikke at lave lektier – tabe din nøgle – slå ud efter en anden. Uanset hvad du har gjort, uanset hvordan du har reageret, så har det haft en konsekvens.

Ofte er vi ikke bevidste om konsekvenser – men de ligger dybt i os – forankret i kroppen. Den gamle læring fortæller os hvad der er sikkert at gøre – og hvad der ikke er sikkert at gøre.

Udefra og ind

I mange år har det været vigtigt at de ydre rammer var i orden. Det sociale – dele, begå sig, være acceptere, passe ind, indordne sig. De fysiske ting har haft høj værdi – ny bil, nyt køkken – campingvogn, ferier  – alt hvad der kunne præsenteres, fremvises – måles og vurderes – udfra pris, farve, størrelse. Det har fungeret som en konkret social målestok. Hvor er jeg på den sociale rangstige.

Det virker ikke længere. Behovet for materielle ting eksploderede en periode – for det havde jo altid virket – nyt gjorde glad – men nyt skaber ikke nødvendigvis glæde i dag.

Indefra og ud

De seneste år har inviteret indtil bevidsthed. Bevidsthed der kommer indefra – hvad er rigtig for mig, hvad må jeg, hvad vil jeg – og ikke mindst hvad gør jeg. Følelsen af – er dette rigtigt.

Det kan være vanskeligt at gå fra konkrete fysiske ting til at mærke – hvad er rigtigt. Derfor har mange oplevet en – eller flere perioder, hvor de har mød – dette er ikke rigtigt for mig. Dette virker ikke – heller ikke selvom det ser optimalt ud, alt er pænt og korrekt – udover følelsen. Følelsen af at dette er rigtigt er der ikke.

Det er den følelse vi handler på nu. Det skal føles rigtigt. Men hvad er rigtigt – når nu det ikke er en fysisk ting. Så er det fornemmelsen, kriller i maven, glæde, bobler, sandhed. Hvordan mærkes det, der er rigtigt, i dig?

Jeg havde svært ved at finde den følelse. Hvad gør mig glad – hvad vil jeg. Det sad så dybt i mig, i min krop, i min bevidsthed at andre skulle være glade – så der var ingen genklang, der var ingen spejl i mig af min egen indre glæde.

Jeg tog en lang tur med at sortere fra, adskille.

  • Ærlighed – løgn.
  • Nyt – gammelt
  • Tilhører det nu – tilhører det før
  • Fravalg – tilvalg
  • Mit – andres
  • Ønske – forventning
  • Drøm – vane

Der var mange flere parametre – og de fleste handlinger jeg har fortaget mig det forgange år, er blevet testet i parametrene. En efter en. Vil jeg det her – er det en vane – er det en drøm. Ønsker jeg dette, eller forventer andre jeg gør det – tror jeg andre forventer at jeg gør det. Min handling afspejler den det nu jeg er i – eller afspejler den person jeg var før.

Igen og igen har jeg spurgt mig selv – og ja det har taget tid. Og ja det har givet resultat. Jeg har lært at være tro mod mig selv – også når jeg siger nej. Også når jeg siger ja.

Jeg siger fortsat ja til ting, der ikke er optimale for mig – men jeg gør det med bevidsthed – bevidsthed om at jeg har et valg. En bevidstehed om at jeg gerne vil dette – for at gøre en anden glad.

Hvad får jeg ud af det

Kan du høre forældre generationen – du skal ikke være egoistisk, du skal dele, nu ikke kun tænke på dig selv osv. Men reelt. Det er et enkelt spørgsmål – hvad er der i dette for mig. Vil dette være et bidrag til mig – vil jeg være et bidrag til det, som jeg nu bliver spurgt om.

Mangeårs læring har vist os konsekvenserne af vores handlinger – positive, negative, udviklende, støttende, begrænsende – der er mange muligheder. Det hele har været som det skulle være – mens det var.

Udfordringen ligger i at det gamle ikke længere virker – og i modet til at træde skridtet ud i det ukendte – hvad sker der – hvad er konsekvensen – hvem er jeg – når jeg træder derhen – hvad vil jeg egentlig der.

I dag er det så vigtigt at ærligheden er med – ærligheden indefra – virker det her for mig – vil jeg det her – hvad skaber det af vækst for mig at gøre det her.

Tilvalg

Ønsker, drømmen, muligheden – det hele er åbent – og igen og igen popper gammelt op – men kun for at vise os at det ikke virker længere – det nye er trådt ind.

Ligger valget så i alt eller intet. Skal alt skære fra – blot noget – eller intet. Vi kan ikke gå forandringens vej og tage alt med os. Noget må slippe.

At slippe er langtfra det samme som at miste – det giver blot plads til at mere udvikler sig.

Hvordan vil det være at møde det gamle, der nu er udviklet – med nysgerrighed og åbenhed – betragte det fra et nyt sted – vil jeg – vil jeg ikke. Virker det for mig. Hvis det virker – så se hvad det vil nu. Hvis det ikke virker – så slip det. Det er ingen krav om at gammelt kommer med – ej heller selvom det er i ny udgave.

Sårbarheden i at vælge til er ofte mere givende en styrken i at vælge fra.

Giv dig lov – du kan – du vil – du gør.
Det er okay.

Du er fri til at vælge.